ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 
 
 
TimeZero Trident

Nobeltec - Το μοναδικό πρόγραμμα πλοήγησης που μπορείς να εμπιστευτείς

Το Nobeltec Trident είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Time Zero. Έτσι συνδυάζει πληροφορίες από όλα τα όργανα του σκάφους, και σας παρουσιάζει τους πλόες σας με απόλυτο ρεαλισμό. Η τρισδιάστατη απεικόνιση των δορυφορικών φωτογραφιών σε ταυτόχρονη αποτύπωση µε τον χάρτη (raster ή vector), η εμφάνιση των στόχων AIS και radar και η πρόσθεση του καιρού στον χάρτη (σε πραγματικό χρόνο ή στις Time Zero επόμενες 15 μέρες) είναι μερικές από τις πολλές λειτουργίες που μπορούν να κάνουν την ναυσιπλοΐα ευκολότερη και ασφαλέστερη.

  Connection to instruments: NMEA0183, NMEA2000
  Exclusive TimeZero chart engine (Real Time Navigation, Native 3D View and seamless chart redraw without limited range presets)
  Dual Monitor Support
  Customizable User Interface
  Unlimited Marks, Waypoints & Routes, boundaries, circles etc.
  Marks and Routes transfer to GPS
  Free Nobeltec GRIB Weather and Ocean data service (Rain, Cloud, Air Temperature, Wind, Waves, Oceanic Currents, Pressure, SST, Altimetry)
  POIs: integration with ActiveCaptain, AIS Online and Google Panoramio
  Alarms (Anchor Alarm, CPA/TCPA Alarm, Depth Alarm, and more)
  AIS and ARPA Target Display (with targets list)
  Digital Selective Calling (DSC) and Man Over Board (MOB) device integration
  AXIS IP Cameras and video converter Support
  FLIR thermal camera integration (M-Series Control and Tracking)
  Advanced hardware integration with KODEN Radar PC Plus Pack 
Λεωφ. Αλίμου 85, 174 55 Άλιμος, Αθήνα / τ: 210 9966730, 210 9928128 / f: 210 9967847
Copyright ©2013. Hellas Marine Electronics. All Rights Reserved.